HappeningKing Power Thai PowerThai Power Happy Restrooms

คิง เพาเวอร์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าส่งมอบสุขาสุขใจแห่งที่ 5
ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคม ภายใต้ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย ในด้านชุมชน โดยมีนโยบายเพื่อสนับสนุนศักยภาพของชุมชนไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าส่งมอบห้องน้ำสาธารณะ ที่สะอาดได้มาตรฐานรูปแบบสากล เป็นแห่งที่ 5 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อยกระดับคุณภาพสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสร้างมาตรฐานของห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ
Editor
April 30, 2019
HappeningKing Power Thai PowerThai Power Happy Restrooms

คิง เพาเวอร์ มอบสุขา สุขใจ แห่งที่ 4 ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

โครงการ “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ” โครงการภายใต้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่ต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวยกระดับคุณภาพสาธารณูปโภค และสร้างมาตรฐานด้านความสะอาดของห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศให้ทัดเทียมระดับสากล จึงร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าส่งมอบสุขา สุขใจ แห่งที่ 4 ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห้องน้ำชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้คนในชุมชน เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ได้ส่งมอบสุขา สุขใจ ไปแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ สุขา สุขใจ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, สุขา สุขใจ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และสุขา สุขใจ สวนสาธารณะศรีเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งทุกแห่งล้วนได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี
Editor
March 19, 2019
HappeningKing Power Thai PowerPower HappeningThai Power Happy Restrooms

คิง เพาเวอร์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แอ่วเหนือส่งมอบสุขาสุขใจแห่งที่สาม
ณ สวนสาธารณะศรีเมือง จ.น่าน

คิง เพาเวอร์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แอ่วเหนือส่งมอบสุขาสุขใจแห่งที่สาม ณ สวนสาธารณะศรีเมือง จ.น่าน เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ บรรยากาศการท่องเที่ยวรับลมหนาวเริ่มคึกคัก โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือ ที่มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศเย็นและสายหมอกเป็นจำนวนมาก ซึ่งสอดรับกับนโยบายของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่ต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จึงร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าส่งมอบห้องน้ำชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวแห่งที่สาม ณ สวนสาธารณะศรีเมือง จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ ไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เพื่อยกระดับคุณภาพสาธารณูปโภคและสร้างมาตรฐานด้านความสะอาดของห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศให้ทัดเทียมระดับสากล  กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคม ภายใต้ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย ในด้านชุมชน โดยมีนโยบายเพื่อสนับสนุนศักยภาพของชุมชนไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าโครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ มอบห้องน้ำให้กับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวจำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท โดยมีรูปแบบสากล Universal Design สำหรับชาย หญิง และผู้พิการ เพื่อให้เป็นห้องน้ำของทุกคน ที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์และยั่งยืน ใช้งานได้สำหรับทุกคน ซึ่งตามหลักสากลถือว่าประเทศนั้นๆ มีการพัฒนา และมีความพร้อมที่จะดูแลบุคคล ทุกเพศทุกวัย โดยได้มีการส่งมอบสุขา สุขใจ ไปแล้ว 2 แห่ง แห่งแรก ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน และแห่งที่สอง ณ สวนสาธารณทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม ที่ผ่านมา   วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาว โดยมีภาคเหนือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมช่วงปลายปี โดยเฉพาะ จ.น่าน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทุกคนนิยมมาสัมผัสลมหนาวและสายหมอก และเพื่อให้ จ.น่าน พร้อมสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวปลายปีนี้ กระทรวงฯ จึงร่วมกับภาคเอกชน คือ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ส่งมอบสุขา สุขใจ แห่งที่สาม เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ให้กับชาวน่าน เพื่อให้ทุกคนที่มาเยือนได้รับความสุขใจและสุขกายอย่างสมบูรณ์แบบ และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในแหล่งท่องเที่ยวของน่านอีกด้วย 
Editor
December 4, 2018
HappeningHappening 122King Power Thai PowerPower HappeningThai Power Happy Restrooms

คิง เพาเวอร์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าส่งมอบสุขา สุขใจ แห่งที่สอง ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

จากความสำเร็จภายหลังการส่งมอบสุขา สุขใจ แห่งแรก ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เดินหน้านำทัพผู้บริหารจากกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ผู้บริหารภาครัฐ พนักงาน คาราวานจิตอาสา และสื่อมวลชน เดินทางสู่เมืองดอกบัวงาม เพื่อส่งมอบ ‘สุขา สุขใจ’ แห่งที่สอง ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเร็วๆ นี้คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด KING POWER THAI POWER พลัง คนไทย ในด้านชุมชน มีนโยบายเพื่อสนับสนุนศักยภาพของชุมชนไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ มอบห้องน้ำให้กับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว จำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท โดยมีรูปแบบสากล ‘Universal Design’ สำหรับชาย หญิง และผู้พิการ เพื่อให้เป็นห้องน้ำของทุกคน ที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์และยั่งยืน ใช้งานได้สำหรับทุกคน ซึ่งตามหลักสากล ถือว่าประเทศนั้นๆ มีการพัฒนาและมีความพร้อมที่จะดูแลบุคคลทุกเพศ ทุกวัย โดยได้มีการส่งมอบสุขา สุขใจแห่งแรก ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ไปเมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมาวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ผลจากการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ห้องน้ำ ห้องสุขา ที่ได้มาตราฐานตามนโยบาย สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และยั่งยืน ที่ได้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตราฐานในรูปแบบสากล รวมทั้งในด้านการออกแบบให้มีความสวยงามน่าใช้ ซึ่งได้มีการนำร่องส่งมอบสุขา สุขใจ แห่งแรกไปแล้วนั้น และได้ส่งต่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในแหล่งท่องเที่ยวของตนเอง อีกทั้งยังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นอีกด้วย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สฤษดิ์ วิฑูรย์ อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยให้ชุมชนเป็นผู้ดูแล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ในการสร้างห้องน้ำชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว โดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกแบบและก่อสร้างห้องน้ำเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท โดยห้องน้ำที่ก่อสร้างจะมีรูปแบบสากล ‘Universal Design’ มีทางลาดสำหรับผู้พิการ ประตูถูกออกแบบเป็นบานเลื่อนเพื่อตอบโจทย์ สำหรับเด็ก คนชรา…
Editor
July 23, 2018
HappeningHappening 122King Power Thai PowerNumber 122Power HappeningThai Power Happy Restrooms

เปิดตัวห้องน้ำ “พลังคนไทย สุขา สุขใจ” แห่งแรกในประเทศไทย

คิง เพาเวอร์ ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการ "คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย สุขา สุขใจ"
Editor
June 5, 2018